Efterlysningar (Sverige)

Kontakta mig om du har upplysningar om någon av de nedanför nämnda anorna via Mats Carlin. Alla upplysingar mottas med tack.

Bougman / Bågman, Sköllersta, Närke 1651-1751

Jag söker upplysingar om Lars Bo(u)gman/Bågman (c1651-1717), gift med Kristina Löf ( -1721). 6 barn :
 1. Gustaf Bogman, (c1686-1716), g 1714 m Emerentia Jakobina Montgomery (-1714)
 2. Elisabeth Larsdotter Bogman (c1689-1751), g 1713 m Olof Andersson Gambo
 3. Maria Larsdotter Bogman (1692-1751) g 1714 m Zachris Persson i Gällersta.
 4. Johan Bogman, (c1697-1737), länsman i Sköllersta 1717-1737, g m Sara Flosundia
 5. Carl Bogman, levde 1707-1717
 6. Margreta (Greta) Bogman, g 1712 m slottskanslist Lars Efring i Stockholm.
Lars är rusthållsbonde på Höra/Valsta i Asker sn 1689-1692, länsman på Årla i Sköllersta 1696-1717. Finns det någon förbindelse med adliga ätten Bogeman (Bauman) ?

Källor :


Bäckman, Piteå 1735-1802

Jag söker upplysningar om Sven Bäckman, född ca.1735, död 22.december 1787 i Piteå stad, borgare i Piteå stad, gift 17.februari 1774 i Piteå stad med Catharina Andersdotter Nordlin, född 14.februari 1747 i Piteå stad, död 24.december 1802 i Piteå stad, dotter av Anders Nordlin & Christina Kråka

Barn :

 1. Anna Christina Svensdotter Bäckman, född 4.juni 1774 i Piteå stad.
 2. Anders Bäckman, född 8.oktober 1775 i Piteå stad.
 3. Jonas Bäckman, född 13.maj 1778 i Piteå stad, död före 1781 ?
 4. Jonas Bäckman, född 26.december 1781 i Piteå stad, död 14.juni 1782 i Piteå stad.
 5. Petrus Bäckman, född 15.oktober 1783 i Piteå stad.
 6. Brita Catharina Bäckman, född 17.augusti 1786 i Piteå stad.
Källor :

Djuberg, Halmstad & Laholm, Halland 1685-1848

Jag söker uppgifter om åkaren, borgaren och arbetskarlen Bengt Djuberg som levde runt 1800 i Halmstad och var gift med Ingrid Svensdotter (född 25.mars 1763).

Bengt Djuberg var enligt gamla släktpapper också sjökapten och skall ha drunknat vid Anholt 1810, samt vara son av prosten och kyrkoherden Gudmund Diuberg (1726-1773) i Halmstad och hans 2.hustru Brita Maria Montén (1726-1795). Detta har jag inte kunnat bestyrka. Gudmund Diuberg var son av rådmannen i Laholm Petter Djuberg (1685-1761) och Ingrid B(j)ö(r)kman (1701-1767).

Jag är en efterkommare efter Bengts son Lars Petter Djuberg (1803-1848) som blev tunnbindare och rådman i Gävle.

Det existerar en borgare och åkare Bengt Larsson Diuberg (c1734-1810) som gifter sig 1768 med Anna Knutsdotter (c1742-1795). Anna Knutsdotter dör 6 månader innan Bengt Diuberg och Ingar Svensdoter får sitt första barn. Är detta en och samma Bengt ?

Källor:


Essring, Stockholm 1712

Jag söker upplysningar om Lars Essring, slottskanslist i Stockholm 1712 (kolractmästare ?) då han gifte sig 18.maj 1712 i Sköllersta med Margareta Larsdotter Bågman, länsmansdotter på Årla i Sköllersta.

Källor :


Montgomery, Sköllersta, Närke 1714-1714

Jag söker upplysningar om Emerentia Jakobina Montgomery, som gifte sig 19.februari 1714 i Sköllersta med Gustaf Larsson Bågman, födde barnen Gustaf och Stina 9.mars 1714 i Sköllersta och dog 11.juni 1714 i Sköllersta. I kyrkoboken stavas namnet också Montellgumery.

Hennes man Gustaf Larsson Bogman dog 15.januari 1716 i Sköllersta, 30 år gammal. Han var son till länsman Lars Bogman i Sköllersta och hans hustru Kristina Löf.

Finns det någon förbindelse mellan Emerentia och den adliga släkten Montgomery (1960b), där namnen Jakob Montgomery och Emerentia Rosenstråle förekommer ?

Källor :


Revised 23 February 2003 by Mats Carlin.