Antavla (50) för Mats Carlin
Fellingsbro
Proband I II III IV V
  
 50. Olof Andersson Hälla
1779-1831
Bonde i Fellingsbro
100. Anders Andersson Hälla
1751-1824
Bonde i Fellingsbro
200. Anders Nilsson Hella
1722-1776
Bonde i Fellingsbro
400. Nils Andersson Hella
1667-1749
Bonde i Fellingsbro
800. Anders Jonsson Södra Hella
1647-1693
Bonde i Fellingsbro
1600. Jon Nilsson Hella             -1672
Bonde i Fellingsbro
1601. Karin                                   -1664
Fellingsbro
801. Kerstin Larsdotter
1646-1693
Fellingsbro
1602. Lars Olofsson Westwalla
Bonde i Fellingsbro
1603. Brita Jonsdotter
Fellingsbro
401. Anna Olofsdotter
1677-1757
Fellingsbro
802. Olof Nilsson Södra Korrvike

Bonde i Fellingsbro

1604. Nils
Fellingsbro
1605. Karin
Fellingsbro
803. Anna Persdotter
-1715
Fellingsbro
201. Anna Andersdotter
1726-1786
Fellingsbro
402. Anders Larsson Rynninge
1684-1738
Bonde i Fellingsbro
804. Lars Andersson Rynninge
1660-
Bonde i Fellingsbro
805. Elin Olofsdotter

Fellingsbro

403. Malin Olofsdotter
1682-1764
Fellingsbro
806. Olof Jonsson Oppeby
-1691
Bonde i Fellingsbro
1612. Jon Olofsson Oppeby           -1664
Bonde i Fellingsbro
1613. Marit Persdotter                    -1670
Fellingsbro
807. Karin Hansdotter
1630-1710
Fellingsbro
1614. Hans Larsson Norlund          -1657 Bonde             Fellingsbro
1615. Brita                                          -1675
Fellingsbro
 101. Catharina Olsdotter
1753-1824
Fellingsbro
202. Olof Jonsson Rönninge
1715-1753
Bonde i Fellingsbro
404. Jon Olofsson Rynninge
1683-1746
Bonde i Fellingsbro
808. Olof Nilsson Rynninge
1655-1739
Bonde i Fellingsbro
809. Karin Jonsdotter
1652-1737
Fellingsbro
1618. Jon Olofsson Rynninge
Bonde i Fellingsbro
1619. Kerstin Nilsdotter                  -1691
Fellingsbro
405. Kierstin Larsdotter
1686-1746
Fellingsbro
810. Lars Olsson Lund
1650-1709
Bonde i Fellingsbro
1620. Olof Larsson Lund
Bonde i Fellingsbro
1621. Karin
Fellingsbro
811. Malin Eriksdotter
1652-1699
Fellingsbro
1622. Erik ?
Bonde i Fellingsbro
1623. Marit
Fellingsbro
203. Kerstin Persdotter
1713-1795
Fellingsbro 
406. Pehr Andersson Rynninge
1671-1726
Bonde i Fellingsbro
407. Ingrid Larsdotter
1682-1755
Fellingsbro
814. Lars Larsson Ekeby
-1721
Bonde i Fellingsbro
1628. Lars Nilsson Norsäter
Bonde i Fellingsbro
1629. Anna Larsdotter
Fellingsbro
815. Ingrid Larsdotter
1637-1693
Fellingsbro
1630. Lars i Norrby
Bonde i Fellingsbro
1631. Ingeborg Bengtsdotter
Fellingsbro

Sources :

Copyright 1986-2003 Mats Carlin

Uppdaterad 11.februari 2003 av Mats Carlin