Antavla (48) för Mats Carlin
Sköllersta i Närke
Proband I II III IV V
  
 48. Jan (Johan) Ersson
1773-1825
Hemmansbrukare    Sköllersta & Fellingsbro
96. Erik Olofsson Sörby
1720-1787
Bonde i Sköllersta
192. Olof Andersson Ösby
1679-1742
Nämndeman i Sköllersta
193. Karin Nilsdotter
1689-1758
Sköllersta
386. Nils Olofsson Ösby
1643-1729
Bonde i Sköllersta
772. Olof Månsson Ösby
-1652
Bonde i Sköllersta
773. Ingrid

Sköllersta

387. Kerstin Larsdotter Tarsta
1648-1729
Sköllersta
774. Lars i Tarsta

Bonde i Sköllersta

 97. Marit Andersdotter
1737-1805
Sköllersta
194. Anders Jönsson Wibbanbo
1704-1757
Bonde i Sköllersta
388. Jöns Jönsson Sörby
1664-1709
Bonde i Sköllersta
776. Jöns Larsson Sörby
-1668
Bonde i Sköllersta
1552. Lars Eriksson Sörby
Bonde i Sköllersta
777. NN
-1668
Sköllersta
389. Marit Ersdotter
1667-1737
Sköllersta
195. Margareta Jönsdotter
1705-1787
Sköllersta
390. Jöns Pärsson Neder Skruke
1666-1743
Bonde i Sköllersta
780. Per Larsson Neder Skruke
-1687
Bonde i Sköllersta
1560. Lars Persson Skruke     -1650
Bonde i Sköllersta
391. Barbro Larsdotter
1672-1755
Sköllersta
782. Lars Torbjörnsson Vinala
1642-1673
Skräddare i Sköllersta
1564. (S)Torbiörn i Winala     -1658
Bonde i Sköllersta
783. Kerstin Larsdotter

Sköllersta

1566. Lars Persson
Bonde i Sköllersta by

Sources :

Copyright 1986-2003 Mats Carlin

Uppdaterad 11.februari 2003 av Mats Carlin