Mats Carlin

For tiden er jeg forskningssjef på avdeling for Optiske Målesystemer og Dataanalyse på SINTEF IKT. Årene 2002-2006 var jeg utviklingssjef i Lumex AS, et lite oppstartsfirma innen bildeanalyse-verden som spesialiserte seg på tekstgjenkjenning. Jeg har 10 års erfaring som forsker ved avdeling for Optiske Målesystemer og Dataanalyse ved SINTEF i Oslo hvor jeg ledet den faglige aktiviteten innen bildebehandling og maskinsyn 2000-2002. 

1996-2000 var jeg dr.scient stipendiat ved faggruppen for matematisk modellering ved Universitetet i Oslo i et samarbeid mellom SINTEF, Universitetet og Hydro Aluminium.. Dr.grads stipendet var finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR) og Hydro Aluminium AS gjennom PROSMAT-prosjektet "New Modelling Techniques for the Future Extrusion Technology". 

English version of this page.

Faglige meritter


Hobbyer© Mats Carlin 2003-2010