Korps

Barna mine spiller i Evje Skoles Musikkorps. Snorre spiller tuba, Håkon spiller klarinett og Tord begynner så snart han kan. Elisabeth er for tiden formann i korpset, mens jeg er web-redaktør på korpsets web-sider. Selv spilte jeg klarinett i Bygdøy Skoles Musikkorps og Ullern Janitsjar, samt har vært klarinett-instruktør i 4 år på Bygdøy og Voksen i Oslo.

Korps gir ditt barn en mulig til å lære å spille et instrument sammen med andre barn i ulike aldre. Korpset øver sammen en gang i uken og alle korpsmedlemmene har individuelle øvelser på sitt instrument hos godt kvalifiserte instruktører. Korpset opptrer på konserter og stevner, samt drar på en årlig korpstur. I tillegg arrangeres det seminarer et par ganger om året.

Evje Skoles Musikkorps arrangerer StorkorpsFESTival i Sandvika sentrum hvor de fleste korpsene fra Bærum deltar. I forkant av festivalen samles alle aspirantene og ungdomsskoleelevene fra deltakerkorpsene på hvert sitt fellesseminar. Dronning Sonja var tilstede på storkorpsfestivalen i jubileumsåret 2003. Jubileumsåret var korpset også på jubileumstur til Orlando i Florida, samt arrangerte "Blues Brothers"-konsert i Sandvikas nye kulturhus og felleskonsert med Kampen Janitsjar i Helgerud kirke. Du finner lydklipp fra den sistnevnte konserten på korpsets websider.

Mange tror at det å være korpsforelder krever mye tid og innsats, men min egen erfaring tilsier at det ikke er noen større arbeidsbelastning enn ulike idrettsaktiviteter. Uansett hva slags aktiviteter barna dine skal være med på, så må du forvente å stille opp for å finansiere aktiviteten eller for å følge opp barnas interesse. Korpset har dugnad i form av loppemarked, bingovakter og 17.mai-arrangement, samt eventuelle konserter og musikalske arrangementer. Korps kan også være et sted hvor foreldre får sosial kontakt på tverrs av klassetrinnene i skolen, noe som få andre aktiviteter byr på. Dugnadsinnsats hvor alle bidrar styrker også samholdet i en foreldregruppe.


Evje Skoles Musikkorps på konsert 2003© Carlin's Algoritme Fabrikk 2005