Velkommen

til


Mats Carlin's

hjemmesider


Hei og velkommen til mine hjemmesider på verdensveven!

Jeg heter Mats Carlin og har lang erfaring forsknings- og utviklingsarbeid innen maskinsyn, bildebehandling, geometri og dataanalyse.
Jeg er opprinnelig sivilingeniør i elektronikk og signalbehandling fra Norges Tekniske Høgskole i Trondheim,
men har senere tatt en doktorgrad innen industriell matematikk fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.
Jeg har jobbet 10 år som forsker og seniorforsker ved SINTEF - Norges største forskningsinstitutt,
deretter 5 år som utviklingssjef i Lumex AS - et programvareselskap innen tekstgjenkjenning,
men er for tiden forskningssjef ved SINTEF IKT.

I tillegg driver jeg mitt eget aksjeselskap Carlin Invest AS
og er styremedlem i selskapene Sinvent AS, OptoSense AS og GasSecure AS.
Dersom du finner noe interessant på mine hjemmesider, så ta gjerne kontakt med Mats Carlin.


© Mats Carlin 2002-2010